ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ Ν 4072/12

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : CRESCENDO Μ ΙΚΕ

ΕΔΡΑ: ΟΜΗΡΟΥ 43 ΜΟΣΧΑΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3000 ΕΥΡΩ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ  :30

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ : ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ : Λ ΚΑΤΣΩΝΗ 133 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ