Αναλαμβάνουμε:

  • Έλεγχο του μισθού σας βάσει της Σ.Σ.Ε/προϋπηρεσία/ειδικότητας
  • Υπολογισμό αποζημίωσης απόλυσης με ή χωρίς προειδοποίηση
  • Υπολογισμός των ασφαλιστικών κρατήσεων και φόρου μισθωτών
  • Συμβουλές σε συνταξιοδοτικά (εξωτερικός συνεργάτης)

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Έχουμε τη λύση για κάθε σας ανάγκη.