Εθνικό Κτηματολόγιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:

  • Υποβολή αίτησης κτηματογράφησης του ακινήτου σας, στο αρμόδιο γραφείο
  • Ηλεκτρονική πληρωμή τέλους κτηματογράφησης