Αναλαμβάνουμε:

  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων εισοδήματος Ε1, Ε2 και Ε9 (ακίνητης περιουσίας)
  • Σύνταξη και υποβολή μισθωτηρίων (οικιακά και επαγγελματικά)
  • Ρυθμίσεις οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία
  • Υπολογισμός τεκμηρίων
  • Ανάλωση κεφαλαίου για κάλυψη τεκμηρίου
  • Άμεση ενημέρωση και εκτύπωση εκκαθάρισης φόρου (πρίν την υποβολή της δήλωσης)
  • Διεκπεραίωση υποθέσεων σας στην Αρμόδια ΔΟY (π.χ αναζήτηση φορολικών δηλώσεων παλαιότερων ετών, απόδοση ΑΦΜ, συμπληρωματικές δηλώσεις κ.α.)

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Έχουμε τη λύση για κάθε σας ανάγκη.