ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ Ν 4072/2012

ΕΠΩΝΥΜΙΑ                         :ΓΑΛΑΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΤΙΤΛΟΣ                                 : NG ΓΑΛΑΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΡ ΓΕΜΗ                             :161542501000

ΕΔΡΑ                                    :ΜΟΣΧΑΤΟ-ΧΡΥΣΟΣΤ  ΣΜΥΡΝΗΣ 117 -119  ΤΚ 18345

ΚΕΦΑΛΑΙΟ                         :3000   ΕΥΡΩ σε 30 ΜΕΡΙΔΙΑ  ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ   :ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ                              : ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΓΑΛΑΤΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                    :ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΓΑΛΑΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ :ΑΥΛΩΝΟΣ 17 ΑΘΗΝΑ