Ιδιώτες

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ:

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:

 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων εισοδήματος Ε1, Ε2 και Ε9 (ακίνητης περιουσίας)
 • Υπολογισμός τεκμηρίων
 • Ανάλωση κεφαλαίου για κάλυψη τεκμηρίου
 • Άμεση ενημέρωση και εκτύπωση εκκαθάρισης φόρου (πρίν την υποβολή της δήλωσης)
 • Πόθεν έσχες, υποβολή και σύνταξη (για δημόσιους υπαλλήλους)
 • Διεκπεραίωση υποθέσεων σας στην Αρμόδια ΔΟY (π.χ αναζήτηση φορολικών δηλώσεων παλαιότερων ετών, απόδοση ΑΦΜ, συμπληρωματικές δηλώσεις κ.α.)

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:

 • Υποβολή αίτησης κτηματογράφησης του ακινήτου σας, στο αρμόδιο γραφείο
 • Ηλεκτρονική πληρωμή τέλους κτηματογράφησης

 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:

 • Έλεγχο του μισθού σας βάσει της Σ.Σ.Ε/προϋπηρεσία/ειδικότητας
 • Υπολογισμό αποζημίωσης απόλυσης με ή χωρίς προειδοποίηση
 • Υπολογισμός των ασφαλιστικών κρατήσεων και φόρου μισθωτών
 • Συμβουλές σε συνταξιοδοτικά (εξωτερικός συνεργάτης)

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ :

 • Την σύνταξη και υποβολή όλων των απαραίτητων εντύπων για την χορήγηση πιστοποιητικού ηλεκτροδότησης για νέα κατοικία.