ΚΡΑΣΙΣ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ IKE

ΚΡΑΣΙΣ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ IKE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :ΚΡΑΣΙΣ ΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ι.Κ.Ε.

ΕΔΡΑ: ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ 4-6 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 16.000€ (11.200 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & 4.800 ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ&ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:ΠΕΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ: ΦΛΕΜΙΝΓΚ 48 ΜΟΣΧΑΤΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 30%

ΕΤΑΙΡΟΣ: ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ: ΦΛΕΜΙΝΓΚ 48 ΜΟΣΧΑΤΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 40 %

ΕΤΑΙΡΟΣ:ΠΕΖΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ: ΟΜΗΡΟΥ 96 ΜΟΣΧΑΤΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 30%